IDD gedragsregels

Ons kantoor is gerechtigd volgende verzekeringsdistributiediensten te verstrekken:
de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

De volgende takken zijn toegelaten:
1. Ongevallen
2. Ziekte
3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4. Casco rollend spoorwegmaterieel
5. Luchtvaartuigcasco
6. Casco zee- en binnenschepen
7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8. Brand en natuurevenementen
9. Andere schade aan goederen
10. BA motorrijtuigen
11. BA luchtvaartuigen
12. BA zee- en binnenschepen
13. Algemene BA
14. Krediet
15. Borgtocht
16. Diverse geldelijke verliezen
17. Rechtsbijstand
18. Hulpverlening
21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26. Kapitalisatieverrichtingen
27. Beheer van collectieve pensioenfondsen

De regelgeving betreffende verzekeringsdistributie is van toepassing op ons kantoor:
Hierdoor moeten alle verstrekkers van verzekeringscontracten, zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten en deze laatsten voorzien met informatie die correct, duidelijk en niet misleidend is. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het voorkomen en beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsdistributie. U vindt hierover meer informatie op onze website www.josco-smolders.be. Een algemene beschrijving van ons belangenconflictenbeleid vindt u in bijlage..

Vergoedingen:
Voor onze diensten van verzekeringsdistributie ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming.
U vindt meer details hierover in ons beleid dat u als bijlage van dit document kunt vinden. Voor bijkomende vragen kan u terecht in ons kantoor of via het e-mailadres dat u hieronder vindt.

Volgende stappen:
Om u advies te kunnen geven, stellen we een klantenfiche op en gaan we na wat uw verlangens en behoeften zijn. Indien dit advies een verzekering met een beleggingscomponent betreft, gaan we naast uw verlangens en behoeftes ook na hoe het is gesteld met uw kennis en ervaring op het vlak van verzekeringen met een beleggingscomponent. Ook gaan we na wat uw financiële situatie is, met inbegrip van uw vermogen om verliezen te dragen, uw beleggingsdoelstellingen en uw risicotolerantie, om ons in staat te stellen u de verzekeringen met een beleggingscomponent te kunnen aanbevelen, die voor u geschikt zijn en die stroken met uw financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Daarvoor zal u de vragen in de klantenfiche met betrekking tot het financieel overzicht dienen te beantwoorden en te ondertekenen.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor of via e-mail op het adres
Op uw verzoek bezorgen we u meer uitleg over onze klachtafhandelingsprocedure.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij:
De Ombudsdienst Verzekeringen
de Meeûssquare 
35
1000 Brussel.
Tel. : 02/547 58 71 – Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as.
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel,
Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op www.fsma.be.

Bijkomende info/documenten
Vergoedingen
Algemene voorwaarden van ons kantoor
Klantenfiche
Klantenfiche met vragenlijst kennis, ervaring en financieel overzicht


Sitemap


Adresgegevens

Lange Beeldekensstraat 149-151
2060 Antwerpen (België)

Er is een parking naast het kantoor
voorbehouden voor onze klanten.


Juridische/privacy verklaring

Contactgegevens
 • Ondernemingsnummer : 0448.973.309
 • RPR: Antwerpen
 • Afdeling: Antwerpen
 • Tel.: 03/236­ 88 56
 • Fax: 03/236­ 91 73
 • E-mail: info@­josco-smolders.be

 • Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar!
Openingsuren
 • Ma:   10.00­ - 13.00u. en 15.00­ - 18.30u
  Di:     10.00­ - 13.00u, 
            namiddag: enkel op afspraak
  Woe: 10.00­ - 13.00u
             namiddag: enkel op afspraak
  Do:     10.00­ - 13.00u. en 15.00­ - 18.30u
  Vrij:    enkel op afspraak